افق پيش رو وچشم انداز

 بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه در سال 1389 فعاليت خود را آغاز كرد.در طول اين مدت همكاران خوب وپرتلاش بيمارستان پيوسته براي رسيدن به اهداف عالي مجموعه درماني خود ،  همت فراواني داشته اند.

از آنجايي كه «بهبود كيفيت وتوسعه خدمات مطابق با خواسته ها ،نيازها وانتظارات گروه هدف» جزءمهمترين خط مشي كيفي بيمارستان فرمانيه محسوب مي شود ، توانسته ايم در اين مدت كوتاه ، مورد وثوق بسياري از بيماران وهمشهريان عزيز ،حتي مراجعه كنندگان از ساير شهرها وخارج از كشور باشيم.

بي شك  جلب رضايت خداوند ، رعايت حقوق بيماران ،احترام به كرامت الهي انسانها ،پايبندي به منشور اخلاقي ورفتاري ودر نهايت رعايت حقوق تامين كنندگان خدمت به جامعه هدف ، مهمترين ارزشهاي سازماني بيمارستان تخصصي وفوق تخصصي فرمانيه است .

اميد وآرزوي كاركنان اين بيمارستان جلب رضايت خاطر تمامي مراجعه كنندگان بويژه افراد نيازمند خدمات اورژانس ،بستري ومراقبت هاي ويژه پزشكي است .

سرعت عمل در پذيرش، دقت در رسيدگي هاي پزشكي وپرستاري بويژه در اورژانس وبخشهاي حياتي ،كاهش مدت زمان بستري وپايين آوردن هزينه هاي غير ضروري دركنار توجه به همراهان بيمار از مهمترين ويژگي هاي بيمارستان فرمانيه به شمار مي رود .

اين بيمارستان با بيش از 50تخت بستري در انواع تخصص ها و داشتن 12 تخت بستري CCU ,ICU به همراه 4 اتاق عمل ،سهم عمده اي در خدمت رساني به هموطنان به ويژه   ساكنان مناطق شمال شهر تهران دارد.

با گذشت حدود دو سال ازسابقه فعاليت اين مركز درماني ،رخدادهاي مفيد ومؤثري پيش روي مجموعه تصور مي شود كه هريك به نوع خود ، تحولي اثر گذار در عرصه درمان برخي از بيماريها با بهره گيري از روشهاي نوين پزشكي است.

اميد مي رود با همراهي وهمدلي تمام عزيزان بتوانيم دريچه اي نو در خدمات پزشكي ودرماني اين مرزوبوم بگشائيم.

 

رسالت بيمارستان فرمانيه

در راستاي ماموريت و چشم انداز بيمارستان فرمانيه ، ارائه خدمات برتر با هدف دستيابي به ارتقاء كيفيت خدمات  درماني و تشخيصي تا سال 1399 سيستم ها و سازو كارهايي جهت ارتقاء استانداردهاي ملي و جهاني در حوزه اعتبار بخشي و حاكميت باليني از سوي رياست محترم در دستور كار بيمارستان قرارگرفته و ماخود را نسبت به موارد ذيل متعهد مي دانيم . موارد قيد شده به همه كاركنان آموزش داده شده و دوره هاي توجيهي و درك كامل نسبت به آنان صورت پذيرفته از اين رو همه كاركنان خود را نسبت به برنامه ريزي ، هدف گذاري ،اجرا ، پايش و كنترل در اين چارچوب ها مقيد مي داند :

 1. اين بيمارستان خود را نسبت به رضايت بيماران و كاركنان و كاهش هزينه ها براي خدمات درماني و تشخيصي بيماران و تسريع اقدامات و كاهش زمان فعاليت ها براي رسيدن به نتايج مورد نظر متعهد ميداند .
 2. ما خود را نسبت به باز طراحي فرايند هاي درماني و تشخيصي از هنگام پذيرش تا ترخيص و حتي خدمات درون منزل براي كاهش خطرات احتمالي از قبيل زمين خوردن ، جراحي اشتباه ، داروي اشتباه و همچنين كنترل و پيشگيري از عفونت در حوزه هاي محيطي و كلينيكي متعهد مي دانيم .

 

 1. اين بيمارستان ، خود را نسبت به كنترل ، پايش ، پيگيري ، ذخيره سازي و سير درمان بيمار و همچنين ساماندهي و مديريت خدمات دارو يي ، بر اساس استانداردها و تجهيزات مدرن متعهد مي داند .
 2. بيمارستان فرمانيه خود را نسبت به ارتقاء آگاهي و مهارت هاي كار كنان نسبت به درك و شناسايي جايگاه و منزلت بيماران بومي و غير بومي متعهد مي داند ؛ و همچنين براي ايجاد حريم خصوصي ، امانت داري و محرمانه نگهداشتن اطلاعات ، ساز و كارها و فرايند هايي را طراحي نموده و نسبت به پاسخگويي شفاف و صريح نسبت به شكايات بيماران متعهد مي دارد .

 

 1. بيمارستان فوق تخصصي فرمانيه براي به روز نگهداشتن برنامه ها و اجراي عمليات نگهداري ، كاليبراسيون و آموزش هاي شرايط بحراني در كليه تجهيزات ، وسايل و تاسيسات از قبيل آتش سوزي خود را متعهد مي داند .
 2. اين مركز درماني نسبت به ايجاد سيستم آنلاين و به روز نگهداشتن اطلاعات آن براي برقراري ارتباط با بيماران ، خانوداه آنان ، جامعه و گردش اطلاعات در بيمارستان متعهد است .
 3. بيمارستان فرمانيه جهت به روز نگهداشتن توانمندي هاي كاركنان بر اساس يك برنامه مشخص و شفاف كه منجر به ارتقاء انگيزه آنان مي گردد  ، تعهد دارد .

 

 1. اين بيمارستان خود را نسبت به بهره گيري از روش ها ، سازو كارها ، سيستم ها و فرايند هايي كه كليه اقدامات و فعاليت ها را جهت دستيابي به اهداف و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت تحت كنترل و پايش دارد ، متعهد      مي داند .

 

 1. بيمارستان فرمانيه خود را نسبت به بهره گيري از استانداردهاي جهاني و ملي ، دستورالعمل ها و پروتكل ها ، در حوزه بيهوشي و فرايند جراحي متعهد مي داند .

 

ارزشهاي سازماني بيمارستان فرمانيه :

 1. جلب رضايت خدا
 2. رعايت حقوق بيماران
 3. احترام به كرامت الهي انسانها
 4. پايبندي به منشور اخلاقي و رفتاري كاركنان
 5. رعايت حقوق شركاء ، تامين كنندگان و جامعه

 

خط مشي كيفيت بيمارستان تخصصي فرمانيه :

 

بهبود كيفيت و توسعه خدمات ، مطابق با خواسته ها ، نيازها ، و انتظارات گروههاي ذينفع

 

بيمه هاي طرف قرارداد بيمارستان فرمانيه:

1-بيمه ايران                                       2-آسيا

3-پاسارگاد                                         4-دي

5-سينا                                              6-ملت

7-معلم                                              8-دانا

9-بانك شاورزي                                   10-سامان

11-البرز                                              12-بانك سپه

13-بانك تجارت                                    14-كمك رسان آريا

15-بانك صادرات                                  16-بانك مسكن

17-رازي                                             18-بانك صنعت و معدن

19-نوين                                             sos - 20

21-كارآفرين                                        22-توسعه

23-بانك ملت                                      24-بانك مركزي

25-آتيه سازان حافظ                            26-پارسيان